لینوکس با امکانات و منابع بالا

مناسب برای همه. از سایت های شخصی ساده گرفته تا سازمان هایی که نمی خواهند سرور اختصاصی یا مجازی داشته باشند ولی مصرف بالای ایمیل و وب سایتی نسبتا پر بازدید دارند.

IRL1

فضا250 مگابایت
ترافیک2.5 گیگابایت در ماه
ایمیل اکانت10 عدد
حافظه اختصاصی PHP64 مگابایت
حجم آپلود فایل در اسکریپت2 مگابایت
سرعت ارسال/دریافتبدون محدودیت
کنترل پنلآخرین نسخه Plesk
سیستم امنیتیسیستم قدرتمند Imunify360 نسخه ارتقاء یافته اختصاصی NetSups

IRL2

فضا500 مگابایت
ترافیک5 گیگابایت در ماه
ایمیل اکانت25 عدد
حافظه اختصاصی PHP128 مگابایت
حجم آپلود فایل در اسکریپت8 مگابایت
سرعت ارسال/دریافتبدون محدودیت
کنترل پنلآخرین نسخه Plesk
سیستم امنیتیسیستم قدرتمند Imunify360 نسخه ارتقاء یافته اختصاصی NetSups

IRL3

فضا1000 مگابایت
ترافیک10 گیگابایت در ماه
ایمیل اکانت50 عدد
حافظه اختصاصی PHP256 مگابایت
حجم آپلود فایل در اسکریپت16 مگابایت
سرعت ارسال/دریافتبدون محدودیت
کنترل پنلآخرین نسخه Plesk
سیستم امنیتیسیستم قدرتمند Imunify360 نسخه ارتقاء یافته اختصاصی NetSups

IRL4

فضا2500 مگابایت
ترافیک25 گیگابایت در ماه
ایمیل اکانت100 عدد
حافظه اختصاصی PHP392 مگابایت
حجم آپلود فایل در اسکریپت24 مگابایت
سرعت ارسال/دریافتبدون محدودیت
کنترل پنلآخرین نسخه Plesk
سیستم امنیتیسیستم قدرتمند Imunify360 نسخه ارتقاء یافته اختصاصی NetSups

IRL5

فضا5000 مگابایت
ترافیک50 گیگابایت در ماه
ایمیل اکانت200 عدد
حافظه اختصاصی PHP512 مگابایت
حجم آپلود فایل در اسکریپت32 مگابایت
سرعت ارسال/دریافتبدون محدودیت
کنترل پنلآخرین نسخه Plesk
سیستم امنیتیسیستم قدرتمند Imunify360 نسخه ارتقاء یافته اختصاصی NetSups

IRL7

فضا25000 مگابایت
ترافیک250 گیگابایت در ماه
ایمیل اکانت500 عدد
حافظه اختصاصی PHP512 مگابایت
حجم آپلود فایل در اسکریپت64 مگابایت
سرعت ارسال/دریافتبدون محدودیت
کنترل پنلآخرین نسخه Plesk
سیستم امنیتیسیستم قدرتمند Imunify360 نسخه ارتقاء یافته اختصاصی NetSups

IRL6

فضا10000 مگابایت
ترافیک100 گیگابایت در ماه
ایمیل اکانت300 عدد
حافظه اختصاصی PHP512 مگابایت
حجم آپلود فایل در اسکریپت64 مگابایت
سرعت ارسال/دریافتبدون محدودیت
کنترل پنلآخرین نسخه Plesk
سیستم امنیتیسیستم قدرتمند Imunify360 نسخه ارتقاء یافته اختصاصی NetSups

IRL9

فضا100000 مگابایت
ترافیک350 گیگابایت در ماه
ایمیل اکانت800 عدد
حافظه اختصاصی PHP512 مگابایت
حجم آپلود فایل در اسکریپت64 مگابایت
سرعت ارسال/دریافتبدون محدودیت
کنترل پنلآخرین نسخه Plesk
سیستم امنیتیسیستم قدرتمند Imunify360 نسخه ارتقاء یافته اختصاصی NetSups

IRL8

فضا50000 مگابایت
ترافیک300 گیگابایت در ماه
ایمیل اکانت700 عدد
حافظه اختصاصی PHP512 مگابایت
حجم آپلود فایل در اسکریپت64 مگابایت
سرعت ارسال/دریافتبدون محدودیت
کنترل پنلآخرین نسخه Plesk
سیستم امنیتیسیستم قدرتمند Imunify360 نسخه ارتقاء یافته اختصاصی NetSups