خرید لایسنس کنترل پنل پلسک

خرید لایسنس پنل پلسک با قیمت مناسب

پلسک نسخه Web Admin برای سرور اختصاصی
 • لایسنس اورجینال
 • دامنه حداکثر 10 عدد
 • نسخه محدود WordPress Toolkit SE
پلسک نسخه Web Admin برای VPS
 • لایسنس اورجینال
 • دامنه حداکثر 10 عدد
 • نسخه محدود WordPress Toolkit SE
پلسک نسخه Web Pro برای سرور اختصاصی
 • لایسنس اورجینال
 • دامنه حداکثر 30 عدد
 • نسخه کامل WordPress Toolkit
 • بسته Developer
 • مدیریت Subscriptions
 • مدیریت اکانت
پلسک نسخه Web Pro برای VPS
 • لایسنس اورجینال
 • دامنه حداکثر 30 عدد
 • نسخه کامل WordPress Toolkit
 • بسته Developer
 • مدیریت Subscriptions
 • مدیریت اکانت
پلسک نسخه Web Host برای سرور اختصاصی
 • لایسنس اورجینال
 • دامنه بی نهایت
 • نسخه کامل WordPress Toolkit
 • بسته Developer
 • مدیریت Subscriptions
 • مدیریت اکانت
 • مدیریت ریسلرها
پلسک نسخه Web Host برای VPS
 • لایسنس اورجینال
 • دامنه بی نهایت
 • نسخه کامل WordPress Toolkit
 • بسته Developer
 • مدیریت Subscriptions
 • مدیریت اکانت
 • مدیریت ریسلرها