چگونه Strict Mode را در MySQL 5.7 غیرفعال کنیم؟

برای اینکه SQL Mode را غیر فعال کنیم (در MySQL 5.7 به صورت خودکار فعال می شود) باید یک فایل در فولدر کانفیگ های MySQL یا MariaDB بسازیم:

/etc/my.cnf.d/disable_strict_mode.cnf
و دو خط زیر را در آن قرار دهیم:

[mysqld]
sql_mode=IGNORE_SPACE,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
با این کار، تنظیمات Strict Mode به شرایط مشابه نسخه 5.5 بر می گردد و خطای اپلیکیشن هایی که بر اثر ارتقاء دچار مشکل شده اند، برطرف می شود.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

ایجاد ایمیل در پلسک ویندوز با استفاده از دستورات CLI پلسک

برای ایجاد ایمیل ها توسط دستورات CLI پلسک در ویندوز، می توانیم از این دستور استفاده کنیم. استفاده...

تنظیم دسترسی های اتوماتیک توسط پلسک ویندوز

پلسک ویندوز هر زمان که به روز می شود، کاربران سیستم خود را حذف کرده و مجددا ایجاد می کند و سپس...

ارتقاء MySQL از نسخه 5.5 به 5.7 یا MariaDB 10.2 و جدیدتر

برای ارتقاء نسخه MySQL از 5.5 به 5.6 یا 5.7 به این نحو عمل می کنیم: لطفا توجه کنید که در صورت...

قوانین ModSecurity که بیشترین هشدارهای اشتباه را می دهند

این لیست برخی از قوانین مربوط به modsecurity هستند که اصطلاحا بیشتر هشدار های false positives را...

ارتقاء MySQL از نسخه 5.5 به 5.7 یا MariaDB 10.2 و جدیدتر

برای ارتقاء نسخه MySQL از 5.5 به 5.6 یا 5.7 به این نحو عمل می کنیم: لطفا توجه کنید که در صورت...

Powered by WHMCompleteSolution